Polskie szkoły

LISTA UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE

UNIWERSYTETY
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie www.uksw.edu.pl
• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie www.uj.edu.pl
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach www.ujk.edu.pl
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II www.kul.pl
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy www.ukw.edu.pl
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie www.umcs.pl
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu www.umk.pl
• Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl
• Uniwersytet Gdański www.univ.gda.pl
• Uniwersytet Łódzki www.uni.lodz.pl
• Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl
• Uniwersytet Rzeszowski www.ur.edu.pl
• Uniwersytet Śląski w Katowicach www.pl.edu.pl
• Uniwersytet Szczeciński www.us.szc.pl
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl
• Uniwersytet Warszawski www.uw.edu.pl
• Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl
• Uniwersytet Zielonogórski www.uz.zgora.pl 

UCZELNIE TECHNOLOGICZNE
• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie www.agh.edu.pl
• Politechnika Białostocka www.pb.edu.pl
• Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich www.utp.edu.pl
• Politechnika Częstochowska www.pcz.pl
• Politechnika Gdańska www.pg.edu.pl
• Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu www.uniwersytetradom.pl 
• Politechnika Świętokrzyska www.tu.kielce.pl
• Politechnika Koszalińska www.tu.koszalin.pl
• Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl
• Politechnika Lubelska www.pollub.pl
• Politechnika Opolska www.po.opole.pl
• Politechnika Poznańska www.put.poznan.pl
• Politechnika Rzeszowska www.prz.rzeszow.pl
• Politechnika Śląska w Gliwicach www.polsl.pl
• Politechnika Krakowska www.pk.edu.pl
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej www.ath.bielsko.pl
• Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie www.zut.edu.pl
• Politechnika Wrocławska www.pwr.edu.pl

UCZELNIE MEDYCZNE
• Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie www.cm-uj.krakow.pl
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku www.umb.edu.pl
• Gdański Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi www.umed.pl
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie www.umlub.pl
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach www.sum.edu.pl
• Warszawski Uniwersytet Medyczny www.wum.edu.pl
• Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Toruniu (wydział Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) www.cm.umk.pl
• Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie www.pam.szczecin.pl
• Uniwersytet Medyczny w Poznaniu www.ump.edu.pl
• Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu www.umed.wroc.pl
• Wydział Lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.wl.uwm.edu.pl

UNIWERSYTETY EKONOMICZNE
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie www.uek.krakow.pl
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.ue.poznan.pl
• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach www.ue.katowice.pl
• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie www.sgh.waw.pl
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu www.ue.wroc.pl

UNIWERSYTETY ROLNICZE
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu www.up.poznan.pl
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie www.urk.edu.pl
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie www.up.lublin.pl
• Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich www.utp.edu.pl
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW www.sggw.pl
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu www.upwr.edu.pl

UNIWERSYTETY PEDAGOGICZNE
• Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie www.ujd.edu.pl
• Akademia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie www.aps.edu.pl
• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie www.up.krakow.pl
• Akademia Pomorska w Słupsku www.apsl.edu.pl
• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.uph.edu.pl

AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH
• Akademia Sztuki w Szczecinie www.akademiasztuki.eu
• Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl
• Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach www.asp.katowice.pl
• Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie www.asp.waw.pl
• Akademia Muzyczna w Krakowie www.amuz.krakow.pl
• Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie www.akademia.at.edu.pl
• Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu www.asp.wroc.pl
• Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy www.amuz.bydgoszcz.pl
• Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie www.chopin.edu.pl
• Akademia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów Muzyki w Łodzi www.amuz.lodz.pl
• Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu www.amuz.edu.pl
• Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie www.asp.krakow.pl
• Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu www.amuz.wroc.pl
• Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach www.am.katowice.pl
• Narodowa Akademia Sztuk Teatralnych AST w Krakowie www.ast.krakow.pl
• Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku www.amuz.gda.pl
• Akademia Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego w Łodzi www.asp.lodz.pl
• Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu www.uap.edu.pl

SZKOŁY FILMOWE
• Państwowa Szkoła Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi) www.filmschool.lodz.pl
• Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach (Wydział Uniwersytetu Śląskiego) www.writv.us.edu.pl
• Gdyńska Szkoła Filmowa www.gsf.pl
• Warszawska Szkoła Filmowa www.szkolafilmowa.pl

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
• Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach www.awf.katowice.pl
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku www.awf.gda.pl
• Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie www.awf.edu.pl
• Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie www.awf.krakow.pl
• Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu www.awf.poznan.pl
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu www.awf.wroc.pl

UCZELNIE MORSKIE
• Uniwersytet Morski w Gdyni www.umg.edu.pl
• Akademia Morska w Szczecinie www.am.szczecin.pl

UCZELNIE WOJSKOWE
• Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu www.wojsko-polskie.pl
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie www.wat.edu.pl
• Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie www.akademia.mil.pl
• Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie www.wsosp.pl
• Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni www.amw.gdynia.pl

UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH
• Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie www.sgsp.edu.pl
• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl

WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE
• Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu www.pwsz.com.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Technologiczno-Ekonomiczny im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu www.pwste.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu www.pwsw.pl
• Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach www.pwsz.suwalki.pl
• Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie www.pwsztar.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku www.pwsz.wloclawek.pl
• Uniwersytet Jakuba z Paradies w Gorzowie Wielkopolskim www.pwsz.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komieńskiego w Lesznie www.pwsz.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku www.pwsz-sanok.edu.pl
• Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl
• Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej www.pswbp.pl
• Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
www.pwsz.kalisz.pl
• Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
www.pwsz.tarnobrzeg.pl
• Publiczna Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu www.wsm.opole.pl
• Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie www.pwsz.nysa.pl
• Państwowa Szkoła Wyższa im. Stanisława Staszica w Pile www.pwsz.pila.pl
• Akademia Nauk Stosowanych w Łomży www.pwsip.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie www.pwszciechanow.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu www.pwszamosc.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie www.pwsz.glogow.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie www.pwsz-gniezno.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie www.pwsz-koszalin.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie www.pwsz.krosno.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu www.pwsz-ns.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu www.pwsz.raciborz.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach www.pwsz.skierniewice.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie www.pwsz.sulechow.pl
• Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu www.pwsz.eu
• Podhalańska Państwowa Wyższa Uczelnia Zawodowa www.ppuz.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła w Chełmie www.pwszchelm.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła w Oświęcimiu www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu www.pwsz.elblag.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie www.pwsz.konin.edu.pl
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku www.pwszplock.pl
• Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Witelona w Legnica www.pwsz.legnica.edu.pl

KOŚCIELNE SZKOŁY WYŻSZE
• Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie www.czat.edu.pl
• Uniwersytet Jezuitów lgnatianum w Krakowie www.ignatianum.edu.pl
• Prawosławne Seminarium Teologiczne www.psd.edu.pl
• Collegium Bobolanum w Warszawie www.bobolanum.edu.pl
• Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie www.pwtw.pl
• Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu www.pwt.wroc.pl
• Uniwersytet Papieski Jana Pawła li w Krakowie www.upjp2.edu.pl

UCZELNIE NIEPUBLICZNE
• Krakowski Uniwersytet im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego www.ka.edu.pl
• Collegium Civitas www.civitas.edu.pl
• Collegium Intermarium www.collegiumintermarium.org
• Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach www.gwsh.pl
• Akademia Leona Koźmińskiego www.kozminski.edu.pl
• Uczelnia Łazarskiego www.lazarski.pl
• Społeczna Akademia Nauk www.san.edu.pl
• Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie www.pedagogium.pl
• Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu www.wsf.edu.pl
• Polsko-Japońska Akademia Informacji Technologia www.pja.edu.pl
• Akademia Humanistyczna w Pułtusku www.ah.edu.pl
• Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Publicznej w Przemyślu www.wspia.eu
• Uniwersytet Nauk Społecznych www.san.edu.pl
• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie www.vizja.pl
• Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi www.ahe.lodz.pl
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarząd w Rzeszowie www.wsiz.rzeszow.pl
• Dolnośląski Uniwersytet www.dsw.edu.pl
• SWPS Uniwersytet Nauk Społecznych oraz Nauki humanistyczne www.swps.pl
• Uczelnia Vistula www.vistula

CRM form will load here

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Biuro programu "Studiuj w Polsce" stoi przed Tobą otworem. Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Możesz napisać wiadomość, zadzwonić albo umówić się na dłuższą rozmowę na komunikatorze. Rozmawiamy po polsku
i angielsku. Zapraszamy do kontaktu!

ADRES ul. Bagatela 12,
00-585 Warszawa
Polska
GODZINY OTWARCIA

(CZAS POLSKI UTC + 1h)

Pn-Pt: 09.00 -17.00
Zdobądź wykształcenie w POLSCE i...

PRZEŻYJ PRZYGODĘ SWOJEGO ŻYCIA!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Dane podane na stronie i w poradniku pochodzą z następujących raportów: Eurostat, "European Economic Forces" i inne z lat 2019, 2020, 2021, 2022; Dealroom i Google for Startups„Coming of age: Central and Eastern European startups” 2021,QS World University Ranking 2021 i innych

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów